top of page

6月28日週二

|

Facebook Live @ Taipo S.P.O.T

音樂火鍋 Music Hotpot Live! Musestrict [Jun 28, 2022]

由下個星期開始, 音樂火鍋 Music Hotpot Live 會進駐 香港青年協會大埔青年空間, 我哋將會長期出外景 😎 Jun 28 (星期二) 喺 Taipo S.P.O.T 嘅 音樂火鍋 Music Hotpot Live! 我哋請到五個喺 Musestrict 勝出嘅單位 (CK 王思琪, KATER, JIN & KUMA @ MAJIKU, For Chan & KU) 一齊去大埔玩 🤟

報名已截止
查看其他活動
音樂火鍋 Music Hotpot Live! Musestrict [Jun 28, 2022]
音樂火鍋 Music Hotpot Live! Musestrict [Jun 28, 2022]

時間和地點

2022年6月28日 下午9:00 – 下午10:00 [GMT+8]

Facebook Live @ Taipo S.P.O.T

分享此活動

bottom of page