top of page

Arttry Thaijai Choi 蔡柏明

Arttry Thaijai Choi 蔡柏明

香港土生土長泰二代 - Arttry Choi 蔡柏明(泰仔)
曾為娛樂公司旗下歌手,於2017年前離開香港回泰服兵役,服役期間亦不忘理想初心,堅持創作音樂,2019年回港後,以獨立唱作歌手身份發表多首原創作品,曲詞編,錄音,監制自己包辨,作品曲風多變。

Arttry Thaijai Choi 蔡柏明

音樂影像 MUSIC VIDEOS

最新商品 Merch Item

New products are coming soon!
bottom of page